Khách hàng chưa sẵn sàng mua xe hơi qua mạng

  • 18/10/2016, 12:00 12:00 18/10/2016

Người có thu nhập cao, muốn tiết kiệm thời gian mới mua xe qua mạng, trong khi nhóm thu nhập trung bình đề cao việc trải nghiệm thực tế trước khi mua.

Trung Quốc hấp dẫn giới đầu tư kho hàng

  • 25/08/2016, 03:00 03:00 25/08/2016

Các nhà đầu tư từ Mỹ, Canada đã chi 12 tỷ USD để xây dựng, mở rộng nhà kho ở Trung Quốc nhằm phục vụ cho ngành thương mại điện tử đang bùng nổ nơi đây.